2021 sætter turbo på brugen af overskudsvarme

Nye regler for afgifter og administration af overskudsvarme betyder, at det bliver rentabelt for virksomheder selv at genbruge den eller sælge overskudsvarmen til fjernvarmenettet. Hør DR – P4 Syds tema om overskudsvarme og mød bl.a. DTU’s Henrik Madsen, Danfoss’ Torben Funder-Kristensen og Coops klimachef Peter Svendsen.

I fremtid bliver mange danske boliger opvarmet med overskudsvarme fra fx det lokale supermarkeds køleanlæg eller industrivirksomheder. Et enigt folketing har med klimaaftalen fjernet overskudsvarmeafgifter og tunge afrapporteringskrav, så det nu bliver rentabelt for virksomheder at sende overskudsvarme fra køleanlæg til det lokale fjernvarmenet eller selv bruge varmen.

Lovændringen trådte i kraft 1. januar 2021, og den kommer til at få en enorm betydning for Danmarks ambition om at reducere CO2 med 70% i 2030, siger professor på DTU Compute og projektleder for smart energy-projektet CITIES Henrik Madsen til P4 Syd:

– Overskudsvarme har et kæmpe potentiale. Og det er noget, som vi kan gøre relativt hurtigt. Vi vil fx kunne opvarme 200.000 husstande med overskudsvarme, og det svarer til knapt 10 procent af alle husstande i Danmark.

Hidtil har det ikke rigtigt givet mening at bruge overskudsvarmen fra det enkelte supermarked. Det ændrer sig nu, og skaber samtidig mulighed for at øge fleksibiliteten i energisystemet, fordi fjernvarmenettet kan holde på varmen, så man kan lagre overskudsvarmen. Det er blandt andet noget af det, som forskningsprojekterne Flexible Energy Denmark, FED, og Heat 4.0 med Henrik Madsen som videnskabelig leder, arbejder videre med.

– Jeg forventer, at vi vil se en lavine af tilslutninger af supermarkedskøling og industrielle processer til fjernvarmesystemer, så det er et rigtigt, rigtigt godt skridt, siger Henrik Madsen til P4 Syd. 

Hør mere her https://www.dr.dk/radio/p4syd/p4esbjerg-morgen/p4-morgen-2021-01-04-06-05-8: 40:57 Henrik Madsen.

Danfoss kalder det en tiltrængt lovændring
Potentialet er rigtig stort, fordi fx supermarkedernes køleanlæg i dag normalt er kraftigt dimensioneret, eftersom man vil være sikker på at kunne holde fødevarerne kolde selv på de varmeste sommerdage.

– Jeg forventer, at vi vil se en lavine af tilslutninger af supermarkedskøling og industrielle processer til fjernvarmesystemer, så det er et rigtigt, rigtigt godt skridt, siger professor på DTU Compute Henrik Madsen til P4 Syd. 

Køleanlægget fungerer ligesom køleskabet hjemme, der har en varm og en kold side. Når man køler luften ned, tager man energien ud af luften. Energi kan ikke bare forsvinde, så i stedet havner det ofte på taget af supermarkedet, så man fyrer for gråspurvene.

Hidtil er overskudsvarmen hverken blevet brugt af supermarkedet selv til opvarmning eller af fjernvarmenettet. Med lovændringen kan supermarkederne slev bruge overskudsvarmen i stedet for at varme op med naturgas, og resten kan sælges til fjernvarmenettet.

For industrien er det en hårdt tiltrængt lovændring, forklarer Torben Funder-Kristensen, Head of Public & Industry Affairs hos Danfoss Cooling Segment and Vice-Chairman of Energy Cluster Denmark.

– Vi har kæmpet i mange år for at få den her forståelse for, at det skal kunne betale sig at kunne genbruge sin energi, siger han til P4 Syd.

Hør mere her – https://www.dr.dk/radio/p4syd/p4esbjerg-morgen/p4-morgen-2021-01-04-06-05-8: 1.36.36: Torben Funder-Kristensen.

Danfoss er partner i CITIES, Heat 4.0 samt FED-projektet. I FED udvikler Danfoss dataintelligente løsninger til energieffektivitet og til at øge fleksibiliteten gennem køle- og varmesystemer i jagten på CO2-reduktioner.

– Vi har kæmpet i mange år for at få den her forståelse for, at det skal kunne betale sig at kunne genbruge sin energi, siger Torben Funder-Kristensen – Danfoss Cooling – til P4 Syd.

Coop bygger oven på vigtigt erfaring

Coop har gennem flere år arbejdet med udnyttelsen af overskudsvarme fra supermarkeder i Kerteminde og på Als blandt andet gennem projektet Super Supermarkets sammen med både Danfoss og en anden CITIES-partner, ProjectZero i Sønderborg.

I Superbrugsen i Kerteminde har varmegenvinding på butikkens køleanlæg foreløbigt givet en besparelse på 165 MWh varme. Det svarer til en reduktion på næsten 60 %.

Læs mere her: https://smart-cities-centre.org/2019/12/13/overskudsvarme-kan-gore-den-frosne-juleand-mere-gron/

Nu går Coop ifølge klimachef Peter Svendsen i gang med at designe nye overskudsvarme-anlæg til omkring 400 butikker landet over, ligesom man optimerer systemerne i de Coop-butikker, der allerede i dag kan anvende overskudsvarme, men hidtil har været underlagt restriktioner.

Hør mere her https://www.dr.dk/radio/p4syd/p4esbjerg-morgen/p4-morgen-2021-01-04-06-05-8: 3:08:38 Peter Svendsen.

Fakta

DTU forsker i energiintelligente løsninger, der udnytter fleksibiliteten i energisystemet, herunder fjernvarmenettet, i en række projekter i samarbejde med danske og udenlandske tekniske universiteter, industrielle partnere, kommuner, forsyningsselskaber samt brancheorganisationer. Det gælder blandt andet CITIES, Heat 4.0 samt FED.