Ny webinar-serie: Danmark og USA kan lære af hinandens energiforskning

DTU har sammen med det nationale danske Innovation Centre Denmark Boston udviklet en række forsknings-webinarer sammen med Ørsted, MIT og Tufts University i Boston samt Energinet og den nye forskningsklynge Energy Cluster Denmark.

Published: November 2, 2020

Internationalt samarbejde og deling af viden er forudsætningen, for at verdens lande kan opfylde klima-målsætningerne. Danmark og USA samarbejder meget forskningsmæssigt inden for energi, men med en ny webinarrække håber Danmark at øge vidensdelingen.

DTU Compute / DTU – Technical University of Denmark har sammen med det nationale danske Innovation Centre Denmark Boston udviklet en række energiforsknings-webinarer sammen med ØrstedMassachusetts Institute of Technology og Tufts University School of Engineering samt Energinet og med webinar-teknisk hjælp fra den nye forskningsklynge Energy Cluster Denmark.

Det første webinar ’System Integration and Energy Conversion’ løb over nettet torsdag den 29. oktober 2020 med 170 deltagere, hvoraf 90 fulgte med fra udlandet; primært USA, men også Europa og Asien.

Forskningsattaché hos ICDK Boston Torben Orla Nielsen er tovholder på webinar-serien og ser en unik mulighed for at øge energiforskningssamarbejdet mellem USA og Danmark lige nu:

– USA står med ret konkrete udfordringer på transmission og integrationssiden, og det er et område vi i Danmark har stærke kompetencer indenfor.

– Løsningen af disse udfordringer kan være med til at bane vejen for danske arbejdspladser, da den danske vindindustri er stærkt repræsenteret i USA. Vi vil derfor arbejde på at samle de ledende stakeholders fra både forskningen og industrien for at skabe nye samarbejder, siger Torben Orla Nielsen.

DTU-professor: Vi kan lære af USA’s markedsstruktur

Henrik Madsen, der er professor og leder af afdelingen for dynamiske systemer på DTU Compute, forsker i brug af data i energisystemer. Han har været med til at sammensætte programmet, og han var moderator og holdt selv oplæg om integration af vindenergi i energisystemet.

Henrik Madsen ser et stort potentiale i forskningssamarbejde over Atlanten, selv om Danmark og USA allerede i dag samarbejder i en del forskningsprojekter inden for energiområdet:

– USA har fx en markedsstruktur, hvor man linker (elpris/produktion/planlægning) meget op på de fysiske forhold i elnettet. Det kunne vi i Danmark lære noget af. Omvendt arbejder Danmark meget med sektorkobling på tværs af forskellige energiformer, og det er oplagt, at USA tænker mere i de baner.

Behov for automatisering og realtids-data

På webinaret tog forskere og industri fat i, hvordan verden skal tackle de udfordringer og muligheder, der er forbundet med at udvikle digitale løsninger med brug af AI, IoT, prognoser, kontrol osv. til integration af store mængder af vedvarende energikilder i energisystemet på en konkurrencedygtig måde, samtidig med at man sikrer en optimal energidistribution og -transmission og udvikler nye markeder for fleksibilitet.

Professor Eric Hines fra Tufts University nævnte også, at 300 GW offshore vind ved østkysten af USA i 2050 er et realistisk senarie, fordi vindenergi i stor skala nu er absolut konkurrencedygtig.

Et klart budskab på webinaret var, at digitalisering, automatisering og brug af realtids-data i energisystemet er en forudsætning for en effektiv, sikker og smidig integration af vindenergi og anden vedvarende energi i stor skala.

– I et elsystem med behov for øget fleksibilitet og flere forbrugs- og produktionsenheder stiger kompleksiteten, og digitalisering er nøglen til sikker og effektiv drift, siger direktør i Energinet Peter Markussen, der er ansvarlig for Energinets internationale konsulentforretning og selv deltog med et oplæg på webinaret.

– Med webinar rækken får vi mulighed for at fortælle både om vores udfordringer og vores løsninger og dermed dele erfaring med amerikanske aktører og få adgang og inspiration til de bedste løsninger, siger han.

Kommende webinarer

Det andet webinar bliver i marts 2021, hvor temaet bliver slutbrugere, og hvordan man kan åbne for fleksibilitet i energiforbruget hos dem samt sektorkobling.

Det tredje og sidste seminar er planlagt til den 16.+17. juni 2021, hvor partnerne håber at kunne mødes fysisk i Boston.

Følg Innovation Centre Denmark Boston på LinkedIn: https://www.linkedin.com/showcase/icdk-boston/