Digitalisering i fjernvarmen bidrager til 2030-mål

ENGLISH version: District heating digitalization contributes to 2030 targets https://www.dtu.dk/english/news/nyhed?id=5c3a7c1a-867b-4ea0-b185-4be5dd65e371

Det sparer penge og CO2, når fjernvarmesektoren styrer temperaturen med data og lokale vejrudsigter i stedet for tegninger af ledningsnettet og mavefornemmelsen. Det viser forskningsprojekter, som CITIES er involveret i. Læs artiklen i DTU-magasinet DYNAMO

1, 7 mio. husstande i Danmark (ca. 64 pct.) bliver opvarmet med fjernvarme, der løber gennem 60.000 kilometer fjernvarmenet. Rejsen fra fjernvarmeværket til radiatorerne tager typisk flere timer, og derfor skal varmebehovet kunne forudsiges.

Man skal ikke skrue mere op for varmeproduktionen end nødvendigt, for det koster penge og er energispild, ligesom temperaturtabet i rørene er større ved højere temperaturer.

Samtidig skal vandet være tilstrækkelig varmt på de såkaldt kritiske punkter i udkanten af ledningsnettet. Så det er en videnskab at styre fjernvarmeproduktionen optimalt.

På DTU Compute arbejder CITIES centerleder professor Henrik Madsen og hans kolleger med datadrevet energi- og temperaturoptimering. Flere forskningsprojekter viser, at digitalisering forbedrer prognosen for varmebehovet markant og derigennem letter vejen til Danmarks 2030-klimamål.