Inno-SE, CITIES and 4DH workshop – Grøn Energi (Dansk Fjernvarme), January 18th 2016

Inno-SE, CITIES and 4DH had a workshop in danish on “Brug af meteorologiske forudsigelser og data ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker” at Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7, Kolding

Please see the invitation for further information.

Presentations