Danish holiday homes with swimming pool show the way to green transition

Research projects have created coherence between the surplus production of wind energy especially at night and the local electricity consumption in 30 holiday homes with indoor pools in Blokhus and Blåvand at Vestkysten. The perspective is enormous, and therefore the partners continue under the project Center Denmark.

Professor Henrik Madsen participates on Friday at 4:30 pm at Folkemødet in a debate with The Association of Danish Holiday House about electricity prices.

 Read more in the Danish article below and look at the graphics – or look at the English version here

30 sommerhuse med swimmingpool viser vejen til grøn omstilling

Forskningsprojekt har skabt sammenhæng mellem Vestkystens overskudsproduktion af vindenergi især om natten og det lokale elforbrug i 30 sommerhuse med indendørs pools i Blokhus og Blåvand. Perspektivet er enormt, og derfor fortsætter partnerne i regi af Center Danmark.

Fredag eftermiddag klokken 16:30 på Folkemødet deltager professor Henrik Madsen i en debat hos Feriehusudlejernes Brancheforening.

Det danske sommerland huser mange sommerhuse med indendørs swimmingpools. Opvarmningen af vandet koster tusindvis af kroner om året og belaster også CO2-regnskabet. Men både sommerhusejere og sommerhuslejere kan faktisk få bedre klimasamvittighed og spare penge, hvis poolvandet primært bliver opvarmet, når solen skinner, eller vinden blæser.

Det viser nye resultater opnået ved at kombinere forskningsresultater fra det store nationale forskningsprojekt CITIES med en demonstration i EU Smart Grid-projektet SmartNet med hjemsted på DTU.

Her har forskerne ved hjælp fra feriehusudlejningsfirmaet NOVASOL og 30 sommerhusejere i Blokhus og Blåvand ved Vestkysten gennem tre år udviklet og testet en metode, hvor man udnytter overskudsproduktionen af vind- og solenergi til at opvarme vandet i de 30 pools. Eftersom vandet holder på varmen i lang tid, mærker sommerhusgæsterne intet.

Man kan spare mindst 10 pct. af CO2-emissionen ved at opvarme sommerhuse med pools gennem en CO2-relateret styring. Det vil sige, at man opvarmer vandet, når strømmen er grøn, og stopper for opvarmningen, når strømmen er mere sort; defineret ved højere CO2-værdier. SmartNet viser også, at man kan spare cirka 10 pct. på elregningen svarende til 10-15.000 kroner årligt.

Artiklen fortsætter under billedet

“Generelt ser vi et ganske pænt besparelsespotentiale for den enkelte husejer og -lejer, en væsentlig reduktion i klimabelastning ved den nye smarte opvarmningen af sommerhusene med pools, og opsætningen vil også kunne bidrage til et mere stabilt el-net i fremtiden,” siger professor og centerleder Henrik Madsen fra DTU Compute.

Sommerhusudlejningsfirmaet NOVASOL, som har formidlet kontakten til de 30 sommerhusejere, ser også store perspektiver i metoden:

” Jeg tror, at det kommer til at betyde stadig mere for gæsterne, hvilket klimaaftryk de sætter. Og med denne løsning kan familier i stedet for at flyve sydpå køre til Vestkysten og tilmed også bruge mindre CO2, fordi vandet i swimmingpoolen bliver varmet op, når der er masser af grøn strøm. Når der i 2020 bliver indført timeafregning i Danmark, hvor el vil blive billigere på ydertiderne, vil det også være en klar økonomisk gevinst for husejeren at opvarme om natten,” siger Thomas Kieldsen, group business development manager hos NOVASOL.

Sensorboks kommunikerede via mobilnettet

Besparelser (CO2 og/eller økonomiske) opnås ved, at en CITIES-udviklet boks (SN-10) i sommerhusene kommunikerer med en central server etableret hos ENFOR a/s, som regner ud, hvornår det er optimalt at opvarme vandet.

Optimeringen sker ved, at der i et samarbejde med Tomorrow a/s skaffes forudsigelser af CO-niveauet i strømmen for de kommende døgn, som sammenholdes med en ENFOR-baseret forudsigelse af varmebehov. Forudsigelser baseres blandt andet på vejrprognoser samt oplysninger om temperaturkrav, som hentes direkte hos en server med booking-information hos Novasol. Den centrale server hos ENFOR giver således det enkelte hus besked om at starte varmepumpen eller el-patronen.

“Det har vist sig, at kommunikationen via mobilnettet ikke er særlig pålidelig, og fremover vil vi formodentlig anvende internetforbindelser (f.eks. fiber), som i dag ofte findes i sommerhusene,” fortæller Henrik Madsen.

“Men vi har lært, at en relativ simpel styring af el-forbruget gennem CO2-relaterede priser virker ganske fint. Og projektet viser, at det er muligt at løse nogle af de balance- og spændingsudfordringer, elnettet står over for med stadig mere vindenergi. Næste skridt er at overbevise politikkerne om, at de nye energiafgifter skal kobles til det løbende CO2-indhold i strømmen,” siger han.

Projektet fortsætter i regi af Center Danmark

Selve SmartNet-projektet har fået støtte gennem EU’s H2020, og det slutter 30. juni. Parterne har dog netop aftalt at forsætte projektet i regi af Danmarks nye forskningscenter for grøn omstilling Center Danmarks projekt ’FED’ – Flexible Energy Denmark, som Innovationsfonden støtter med 30 millioner kroner.

FED skal sikre, at fleksibiliteten i elnettet aktiveres, og samtidig gøre os klogere på, hvordan Danmark bedst kan få balanceret produktion og forbrug i den grønne omstilling, så kapaciteten i elnettet udnyttes mest optimalt.

Gennem Center Danmark vil man samtidigt kunne styre alle fleksible elforbrugende enheder i Danmark, og således også varmepumperne i sommerhusene hos NOVASOL, men ambitionerne går videre, forklarer Henrik Madsen:

“Forventningen er at udbrede denne CO2-minimerende styring til flere sommerhuse (også dem, der ikke udlejer igennem NOVASOL), samt til Danmarks mange fjernvarmeværker, hvor vandet i fjernvarmerørene formodentlig kan give den fleksibilitet, der er nødvendig for at kunne have en meget stor andel af vind- og solenergi i Danmark.”

Brandingværdi for firma og husejere

NOVASOL er meget tilfreds med projektet:

“Vi ville som virksomhed aldrig nogensinde komme i gang med sådan noget, hvis vi ikke fik hjælp fra ingeniørerne fra DTU, for der skal en del computerteknologi og matematiske algoritmer (machine learning) til,” siger Thomas Kieldsen.

Brandingmæssigt håber NOVASOL, at deltagelsen i forskningsprojekterne gavner sommerhusudlejningsfirmaet. Branding spiller måske også ind for sommerhusejerne, for ingen har takket nej til at være med, da de blev kontaktet i forbindelse med SmartNet.

“Man kan godt forestille sig, at gæster i fremtiden vil vælge det hus, hvor CO2-belastningen er væsentlig reduceret i forhold til nabohuse, hvis leje og beliggenhed er nogenlunde ens. Sommerhusejere isoleret set ville aldrig selv kunne etablere en sådan løsning, som de har fået gennem SmartNet,” mener Thomas Kieldsen.