Er smarte byer en smart ide? (22.5.2014)

INVITATION TIL PEJSESTUEARRANGEMENT DEN 22.5.14

I Smith arbejder vi for at understøtte byggeriets langsigtede udvikling på tværs af fag- og vidensgrænser. Det gør vi blandt andet gennem en række faglige eftermiddage, hvor vi sætter fokus på aktuelle temaer og udviklingsdagsordner i branchen. Målet er, gennem oplæg, erfaringsudveksling og diskussion, at blive klogere – hverken mere eller mindre.

Er smarte byer en smart ide?

Torsdag den 22.5.14 fra kl. 15.00 til 17.00

Til dette pejsestuearrangement handler det om et begreb og en udviklingsdagsorden, der har meldt sin ankomst med fuld styrke de sidste 10 år: Smarte byer. Smarte byer rummer løftet om at kunne håndtere problemerne og indfri potentialerne i en verden med fortsat vækst og urbanisering. Men hvad vil det sige at være “smart”? Hvem er det, der skal være “smart”? Og hvornår er det bedre at være “usmart”?

Som alle løsningsstrategier rummer tilgangen om smarte byer både fordele og ulemper. Derfor vil vi gerne invitere til en nuancerende og kritisk diskussion af den smarte by med fokus på, hvad det betyder for byen som idé, byen som tilblivelse og byen som fysisk realitet. Diskussionen er vigtig, hvis man (som vi) er optaget af byggeriets og byens udvikling, fordi det byggede miljø og dets fagligheder har fyldt overraskende lidt i italesættelsen og udfoldelsen af smarte byer. ”Det smarte” har så at sige været mere optaget af byen, end ”byen” har været optaget af det smarte. Forestillingen om den smarte by bliver derfor både overvurderet og underforestillet. Overvurderet fordi den kritiske diskussion mangler. Og
underforestillet fordi de langsigtede transformerende effekter af smarte løsninger ikke inddrages.

Hør oplæg af:

Henrik Madsen: Smart Grids og integration af vedvarende energisystemer – potentialet i koblede løsninger. Henrik Madsen, PhD (Lic.techn.), professor og sektionsleder på Institut for Matematik og Computer Science, hvor han blandt andet er leder af CITIES, Centre for IT-Intelligent Energy Systems in Cities, der frem til 2019 skal skabe IT-løsninger til analyse, drift og udvikling af integrerede energisystemer i byer.

Mikkel A. Thomassen: Tre kritikker af ”smarte byer” med afsæt i det byggede miljø. Mikkel er cand.scient.soc, phd og partner i Smith Innovation med et mangeårigt fokus på dagsordner, der tillader tværgående radikal innovation i byggeriet.

Søren Smidt Jensen: Smarte byer og bæredygtig byudvikling – hvor er vi, og hvor skal vi hen? Søren er kulturgeograf, PhD og programchef DAC & CITIES, hvor han arbejder med byudvikling og relaterede emner som city branding, oplevelsesøkonomi og bæredygtighed.

Arrangementet afholdes af Smith i samarbejde med DAC.

Det praktiske

Det er gratis at deltage i arrangementet.

Ønsker du at deltage, så send en mail til Maria Kvorning på: mk@smithinnovation.dk senest den 15. maj. Da vi kun har begrænsede pladser, beder vi dig også sende en mail til Maria, hvis du bliver forhindret – så kan vi give pladsen til en anden.

Arrangementet finder sted hos Smith, Rønnegade 1, 5. sal, 2100 København Ø.

Med venlig hilsen

Smith Innovation