Demoprojekt fra CITIES nævnt på Energy-Supply.dk

Demoprojekt fra CITIES nævnt på Energy-Supply.dk

Demonstrationsprojektet ‘Operational planning and bidding for district heating systems’ blev i går beskrevet i en artikel på Energy-Supply.dk

Demonstrationsprojektet i Hvide Sande har til formål at øge lagringsevnen og fleksibiliteten i det danske energisystem ved at lave avancerede computermodeller, der baseret på maskinlæring laver simulationer af alle de forskellige aspekter af energimarkedet og vejrforhold. Det intelligente styreværktøj kan derefter bruges til at forudse, hvordan forskellige typer vejr påvirker energimarkedet og dermed elpriserne.

Fjernvarme kan skabes ved hjælp af mange typer energikilder og teknologier, og man kan spare og tjene mange penge ved at bruge den rigtige teknologi på det rette tidspunkt.
Illustration: DTU Compute

– Vi bruger et to-trins stokastisk program med scenarier for usikkerhederne som elpriserne og produktionen af vedvarende energi. Det kan fortælle operatørerne, hvordan de skal reagere, hvis vind- og vejrforholdene forandres og/eller markedspriserne ændres, siger en af projektdeltagerne, postdoc Daniela Guericke og tilføjer:

– Det gør det nu muligt for fjernvarme leverandører at optimere deres fleksibilitet og reducere omkostningerne.

Den øgede fleksibilitet giver økonomiske fordele, da valg af den rigtige varmeteknologi på det rigtige tidspunkt kan spare eller endda tjene fjernvarmeproducenten og kunderne masser af penge. Hvis elpriserne er høje, kan kombinerede kraftvarmesystemer opvarme vandet og opbevare det til senere, mens der produceres elektricitet til videresalg. Er elpriserne lave på grund af overflod af vind, opvarmes vandet ved hjælp af el.

Ulempen er, at vedvarende energikilder er svære at forudsige, og her vil det nye intelligente beslutningsværktøj være en uvurderlig hjælp.

Link: https://www.energy-supply.dk/article/view/636327/computermodeller_skal_sikre_billigere_fjernvarme